V Šamoríne odkryli románsky karner

V Šamoríne sa podaril archeológom ďalší významný objav. Východne od kalvínskeho kostola datovaného nedávno až do 11. storočia odkryli zvyšky románskeho karnera.

Stavba mala podobu rotundy s východnou polkruhovou apsidou. Priemer kruhovej lode je približne 6 - 7 metrov. Základové murivo je z kameňa, nadzemná časť bola postavená z tehál - plevoviek.

Predbežne datujú archeológovia karner do 12. - 13. storočia, pričom mohol niesť patrocínium sv. Mikuláša.

Karner je dispozične blízky podobným stavbám v Bratislave (karner sv. Jakuba), Trnave, Novom Meste nad Váhom či Banskej Štiavnici. Otázku zaklenutia spodnej kostnice môže zodpovedať až pokračujúci výskum.

Zaujímavosťou je aj skutočnosť, že Šamorín sa v odbornej literatúre doteraz nespomínal ako lokalita so (zaniknutým) stredovekým karnerom. Ten sa v dobových listinách spomína napríklad v neďalekom Štvrtku na Ostrove.

V rámci predstihového archeologického výskumu boli neďaleko karnera objavené aj murivá ďalšej zaniknutej tehlovej stavby, predbežne neznámeho účelu. Datované sú predbežne do 15. - 16. storočia.

Výskum sa uskutočňuje v súvislosti so zámerom tamojšieho zboru Reformovanej kresťanskej cikrvi postaviť v tomto priestore budovu jaslí a materskej školy.

Zdroje:
- http://www.pamiatky.sk/sk/page/nalez-stredovekej-sakralnej-stavby-v-samo...
- http://www.topky.sk/cl/10/1710703/Mimoriadny-objav-v-Samorine--Archeolog...

esteban

Rubrika: Aktuality