Nová kniha o premonštrátskych kláštoroch na Slovensku

Kláštory premonštrátov v Bzovíku, Bíni, Šahách a Kláštore pod Znievom sú témou novej publikácie Stredoveké premonštrátske kláštory v slovenskej časti územia bývalého Ostrihomského arcibiskupstva, ktorej autorkou je známa historička Henrieta Žažová.

V roku 2017 ju vydala Trnavská univerzita v Trnave ako prvý zväzok edície Monasteriologia Slovaca zameranej na dejiny kláštorov na našom území.

Publikácia sa na viac ako 300 stranách podrobne zaoberá dejinami uvedených kláštorov od založenia až po zánik, ich hospodárskym zázemím, rehoľným životom a duchovným odkazom a tiež pamiatkami hmotnej kultúry, ktoré sa dodnes zachovali. Súčasťou je aj obrazová príloha na 23 stranách.

Knihu je možné objednať si na stránke univerzity a jej cena je 15 eur. V súčasnosti sú už dostupné aj ďalšie dva zväzky edície o premonštrátskom kláštore v Jasove a cistercitskom kláštore v Spišskom Štiavniku.

esteban

Rubrika: Aktuality