Svätojurajská púť v Nitrianskej Blatnici 29. apríla 2018

V nedeľu 29. apríla 2018 sa uskutoční v Nitrianskej Blatnici púť na sviatok sv. Juraja. Jej centrom bude opäť Rotunda sv. Juraja, ktorej veľkomoravský pôvod potvrdili odborníci v minulom roku.

Program slávnosti sa začne už o 8.00 h jarmokom pod rotundou a sv. omša je naplánovaná na 10.00 h. Celebrovať ju bude vojenský ordinár biskup Mons. František Rábek.

O 11.30 h sa začne kultúrny program pri príležitosti udelenia ceny Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2016 a potvrdenia vzniku rotundy už v 9. storočí.

DOPLNENÉ: Videozáznam slávnostnej bohoslužby

esteban

Rubrika: Aktuality