Kostol v Ružindole je gotickou stavbou zo 14. storočia

Do obdobia od začiatku 14. storočia do 2. tretiny 14. storočia datoval historicko-architektonický výskum Kostol sv. Bartolomeja v obci Ružindol neďaleko Trnavy. Výskum sa realizoval už v roku 2014. Nepotvrdil sa tak tradične uvádzaný vznik stavby v roku 1215.

Kostol postavili ako jednoloďovú gotickú stavbu s predstavanou západnou vežou a svätyňou dosiaľ neznámej podoby (najpravdepodobnejšie mohlo ísť o polygonálne presbytérium). Išlo o tehlovú stavbu, ktorá pôvodne nebola omietnutá, ale fasády boli upravené technikou škárovania.

Táto úprava bola typická pre tehlovú architektúru stredovekej Trnavy a okolitého regiónu predovšetkým v 13. a 14. storočí. Jej asi najtypickejším predstaviteľom spomedzi sakrálnych stavieb je Kostol sv. Alžbety v obci Kaplna.

Kostol bol prístupný dvoma portálmi na západnej strane veže a na južnej strane lode. Oba portály boli doplnené murovaným rámom s hrotitým vimperkovým ukončením. Tento rám sa z väčšej časti zachoval na západnej strane veže, kde však bolo osekané jeho vimperkové ukončenie. To sa naopak ako jediné zachovalo na južnej strane lode, dnes v podkrovnom priestore.

Ďalším architektonickým prvkom popísaným v rámci výskumu je južné okno lode západne od zvyšku rámu portálu a časť ostenia ďalšieho okna. Zachované okno má široko roztvorené ostenia a lomený oblúk. Jeho analógiu poznáme z Kostola sv. Heleny v Trnave.

Niekedy v 15. storočí sa uskutočnila gotická prestavba obejktu, kedy zvýšili obvodové múry lode, pričom tá zostala naďalej nezaklenutá, len s rovným stropom. Na západnej strane veže nahradili tehlový portál novým kamenným s miernej lomeným záklenkom (v súčasnosti zachytený sondami).

Obdobie renesancie reprezentuje sgrafitová výzdoba fasád - na nárožiach veže a lode, ako aj okolo architektonických detailov. V tejto stavebnej etape bola tiež odstránená vrchná časť rámu západného portálu a vytvorený jeho súčasný polygonálny tvar. Na mieste odstránenej časti bolo prerazené úzke strielňové okno.

Po barokových úpravách v 18. storočí dostal kostol súčasnú podobu pri rozsiahlej prestavbe v roku 1890. Vtedy zbúrali pôvodnú východnú svätyňu a na jej mieste postavili veľkú loď. Orientácia kostola sa tak otočila a z pôvodnej lode sa stalo presbytérium.

Zdroj:
- Žuffová, J.: Kostol sv. Bartolomeja v Ružindole. Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, Bratislava, december 2014.

esteban

Za informácie a ochotu ďakujeme Ing.arch. J. Žuffovej, CSc.

Rubrika: Aktuality