Symboly evanjelistov - Marek

Jedným z najčastejších motívov stredovekých nástenných malieb sú symboly štyroch evanjelistov, ktoré často dopĺňajú veľkú maľbu Krista - Maiestas Domini. Stretávame sa s nimi tradične na prestížnom mieste - klenbe svätyne, výnimočne aj inde (v sakristii).

Kresťanská tradícia zobrazuje evanjelistov pomocou symbolov štyroch bytostí na základe videnia proroka Ezechiela. Človek či anjel je symbolom Matúša, ktorý začína svoje evanjelium rodokmeňom, teda ľudským pôvodom Ježiša Krista. Evanjelistu Lukáša symbolizuje býk (s krídlami), ktorého evanjelium sa začína udalosťou Zachariášovej obety v chráme. Ján je zobrazovaný ako orol, vzhľadom na to, že jeho evanjelium sa začína abstraktnejšie poňatým teologickým prológom o Slove.

Marek je spodobovaný ako okrídlený lev, pretože jeho evanjelium sa začína popisom účinkovania Jána Krstiteľa na púšti. Výnimočne sa stretávame aj s vyobrazením evanjelistu ako ľudskej postavy s levou hlavou. Na titulnej fotke je vyobrazenie tohto evanjelistu z kostolíka v Porube.

esteban

Rubrika: Aktuality