Výskum ranogotického kostola v Sielnici zverejnený

Do 3. tretiny 13. storočia datoval minuloročný výskum najstaršiu fázu kostolíka v Sielnici. Ten v obci stál až do roku 1942, kedy ho zbúrali a nahradili novou väčšou stavbou.

Archeologický výskum JUDr. Mgr. M. Kvietka a stavebno-historický prieskum Mgr. M. Šimkovica identifikoval hneď štyri stredoveké stavebné etapy a ďalšie dve v období baroka. Areál kostola bol opevnený v prvej tretine 17. storočia.

Prvý kostolík postavili v Sielnici v priebehu poslednej tretiny 13. storočia ako ranogotické jednolodie s vtedy pokročilým polygonálnym presbytériom. Je možné, že už vtedy existovala aj severná sakristia.

Už na prelome 13. a 14. storočia sa uskutočnilo prvé rozšírenie kostolíka prístavbou severnej lode. Zrejme len o pár desaťročí bola pôvodná svätyňa nahradená novou väčšou kvadratického pôdorysu.

Poslednou stredovekou etapou bola rozsiahla neskorogotická prestavba na prelome 15. a 16. storočia. Vtedy pristavali k lodi pomerne veľkú južnú kaplnku.

Základy stavby sú v súčasnosti prezentované v dlažbe východne od súčasného chrámu. Podrobné informácie o výskume sú zverejnené na stránke farnosti.

Zdroj: http://www.farnostsielnica.sk/kostol/archeologia/

esteban

Za informácie ďakujeme pánovi farárovi Mariánovi Gregorovi.

Rubrika: Aktuality