Balneologické múzeum vydalo publikáciu o "Starom kláštore"

V rokoch 2012 a 2017 vydalo Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch dvojzväzkovú publikáciu s názvom Starý kláštor – výskum gotického kostola v Piešťanoch. Je venovaná výskumu ruiny stredovekej stavby zo 14. storočia s nezvyčajne riešenou dvojitou svätyňou v tvare V.

Prvý diel z roku 2017 je venovaný výsledkom archeologického výskumu lokality kláštorného kostola a priľahlého cintorína, ktorý sa uskutočnil v rokoch 1991 - 1994 a 2004. Má rozsah 244 strán a jeho autormi sú PhDr. Vladimír Krupa a Marián Klčo.

Druhý zväzok vyšiel už v roku 2012 a na 120 stranách rozoberá numizmatické nálezy z lokality, použité stavebné materiály a z antropologického hľadiska analyzuje kostrové pozostatky z cintorína. Významnou časťou zväzku je aj kapitola venovaná architektonickej výzdobe stavby a zachovaným stavebným článkom kostola. Autorsky sa na tomto zväzku podieľali Dr. J. Hunka, doc. RNDr. Ľ. Illášová, PhD., PhDr. Š. Oriško,CSc., doc. RNDr. M. Vondráková a RNDr. B. Kolena.

Podrobnejšie informácie o publikácii, vrátane jej dostupnosti, nájdete na stránkach múzea.

esteban

Rubrika: Aktuality