Nová kniha priblíži aj stredoveké dejiny Rimavskej Soboty

Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov. Tak znie názov novej knihy archeológa Alexandra Botoša z tamojšieho Gemersko-malohontského múzea.

Oficiálna prezentácia knižnej novinky sa bude konať vo výstavných priestoroch múzea v stredu 31. januára 2018 so začiatkom o 15.00 h.

Autor približuje na 132 stranách archeologicky zdokumentované osídlenie na území mesta od pravekého až po novoveké obdobie. Osobitnú pozornosť venuje tiež samotnému sformovaniu sa dnešného mesta v období stredoveku, pričom sa zaoberá aj dnes už zaniknutým farským kostolom na Hlavnom námestí.

Najstarší chrám na tomto mieste niektorí odborníci datujú až do románskeho obdobia, pričom na jeho základoch mali postaviť gotický kostol, ktorý existoval až do druhej polovice 18. storočia.

esteban

Za informácie ďakujeme PhDr. Alexandrovi Botošovi z Gemersko - malohontského múzea v Rimavskej Sobote.

Rubrika: Aktuality