Dosiaľ neznáma románska rotunda na obzore

Rodina románskych rotund na Slovensku by sa mohla dočkať vítaného prírastku. Naznačuje to doterajší archeologický výskum v obci Kostoľany nad Hornádom.

Už v roku 2015 archeológovia narazili pri výskume v blízkosti súčasného kostola na murivo staršej zaniknutej stavby, ktorú vtedy predbežne zaradili do obdobia 13. - 14. storočia. Pokračujúce výskumné práce v roku 2017 priniesli odkrytie ďalších murív, ktoré sa teraz javia ako zvyšky románskej rotundy. Definitívne potvrdenie pôdorysu môže priniesť až ďalší výskum.

Stredoveké rotundy sú v našich najvýchodnejších regiónoch Abov, Zemplín a Šariš pomerne vzácne, čo zvyšuje význam objavu. V súčasnosti poznáme tento typ stavby len z lokality kláštora v Krásnej nad Hornádom a Michaloviec, pričom jediná zachovaná rotunda by mala stáť v obci Kurima (okr. Bardejov). Pri nej však nie sú všetci odborníci jednotní v názore na jej románsky pôvod.

Dnešný kostol v Kostoľanoch nad Hornádom stojív dominantnej polohe nad riekou Hornád. Stredoveké osídlenie na mieste dnešnej obce vzniklo zrejme niekedy v polovici 13. storočia na území staršej obce Sokoľ patriacej do panstva rovnomenného hradu. Tunajšia farnosť sa spomína už v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 37 pod názvom Alzokole/Alzokolc vo význame Nižný Sokoľ.

Z tohto zápisu vyplýva, že v tej dobe tu už musel stáť pôvodný kostol nesúci tiež patrocínium sv. Štefana. Na základe neho získala obec aj svoje najstaršie pomenovanie, zachytené v roku 1423 – Zentestwan (Svätý Štefan).

Kostol zanikol niekedy v priebehu 15. storočia a materiál z neho bol podľa všetkého použitý pri výstavbe súčasného chrámu, ktorého poloha bola posunutá o niečo západnejšie oproti pôvodnému kostolu. Neskorogotický chrám bol v druhej polovici 18. storočia výrazne prestavaný.

Zdroj: http://www.kostolany.sk/info/wp-content/uploads/2013/06/Kosce%C4%BEanka-...

esteban

Rubrika: Aktuality