Románska kaplnka v Dunajskej Lužnej má obnovenú fasádu aj interiér

V minulom roku sa podarilo úspešne ukončiť už tretiu etapu komplexnej obnovy románskej kaplnky, pôvodne Kostola sv. Martina v Dunajskej Lužnej. Neveľká stavba z 13. storočia tak už má vynovenú fasádu s prezentovanými prvkami románskeho slohu.

Reštaurátorské práce boli ukončené v decembri 2017 a za šesť mesiacov sa podarilo dokončiť omietnutie severnej fasády (v rámci neho bol zakrytý románsky zuborez), ako aj zreštaurovať štukovú výzdobu mladšieho západného priečelia.

Taktiež boli osadené nové dubové okná, vymenené drevené žalúzie na vežičke a zreštaurovaný západný kamenný portál. Nad svätyňou bol po oprave osadený pôvodný kríž.

Významné práce sa zrealizovali aj v interiéri kaplnky a týkali sa odkrytia ornamentálnej maľby a plastickej výzdoby bočných stien a klenby z čias prestavby po požiari v 19. storočí.

V roku 2018 sú v pláne práce na mobiliári kaplnky a vytvorenie oddychovej zóny Parku svätého Martina v záhrade kaplnky, ktorá by mala opäť začať slúžiť veriacim. Slávnostne posvätenie a sfunkčnenie je naplánované najneskôr na sviatok patróna Kaplnky sv. Martina dňa 11. novembra 2018.

Zdroj: https://dunajskaluzna.fara.sk/

esteban

Rubrika: Aktuality