V Hradišti objavili stredoveké nástenné maľby

Prebiehajúca komplexná obnova Kostola sv. Barnabáša v obci Hradište priniesla v tomto roku ďalší zaujímavý objav. V rámci reštaurátorského výskumu boli v interiéri staršej časti odkryté stredoveké nástenné maľby.

Sondážne boli odkryté postavy apoštolov i evanjelistov s nápisovými pásikmi, výjavy Zvestovania Panne Márii i Piety, ako aj hlava Krista v mandorle.

Štýl písma v nápisových pásikoch umožňuje tieto maľby predbežne datovať do obdobia poslednej tretiny 14. storočia až začiatku 15. storočia.

Obnova kostola sa začala v roku 2015, pričom historicko-architektonický výskum významne posunul datovanie stavby do neskoršieho obdobia, než sa dovtedy predpokladalo.

esteban

Za informácie a fotografie ďakujeme reštaurátorovi Mgr. Art. Petrovi Koreňovi a doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.

Rubrika: Aktuality