Dolné Dubové

Patrocínium: Nanebovzatia Panny Márie

Vznik: 2. polovica 13. storočia

Poloha: uprostred obce na vyvýšenine

Stručný popis: tehlový neskororománsky kostol s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou a pristavanou západnou vežou

História
Kostol postavili niekedy v druhej polovici 13. storočia vo vyvýšenej polohe ako pomerne veľkú jednoloďovú tehlovú stavbu s polygonálnym presbytériom. Použitý stavebný materiál naznačuje, že majstri podľa všetkého pochádzali z neďalekej Trnavy, kde bol v období stredoveku široko využívaný.
V prvej polovici 14. storočia bol kostol goticky prestavaný, keď presbytérium dostalo rebrovú krížovú klenbu a jedno z jeho okien bolo zväčšené do gotickej podoby a doplnené kamennou kružbou.
V roku 1642 sa uskutočnila baroková prestavba objektu, v rámci ktorej boli upravené fasády a postavená západná veža.
V roku 1794 došlo k významnému rozšíreniu kapacity kostola, keď bola baroková veža i západné priečelie zbúrané a loď predĺžená západným smerom na takmer dvojnásobok. Zo západnej strany bola k lodi pristavaná nová veža.
Komplexá obnova kostola sa uskutočnila začiatkom 50. rokov minulého storočia, kedy okrem iného opravili strechu a dlažbu v kostole. Ďalšia oprava sa realizovala v roku 1968, kedy bola zväčšená sakristia, opravená strecha a interiér bol vymaľovaný. V rámci ďalších prác na kostole v 70. rokoch bolo odkryté zamurované gotické okno, do ktorého boli osadené vitráže.
V roku 2013 sa začala zatiaľ posledná komplexná obnova stavby, ktorej predchádzal výskum. Ten priniesol posun datovania vzniku kostola už do románskeho obdobia.

Zaujímavosti
- Kostol predstavuje významnú dominantu obce i krajiny, najmä zo severnej strany - od Kátloviec.
- Až donedávna bol považovaný za gotický objekt zo 14. storočia. V roku 2013 sa pri obnove zistilo, že kostol postavili ešte v románskom slohu. Niky na južnej strane lode boli identifikované ako zamurované románske štrbinové okná. Nad mladším oknom bol odkrytý a prezentovaný záklenok tretieho románskeho okna.
- Nie je celkom jasné, kto takýto pomerne veľký kostol dal v obci postaviť. Veľkosťou je podobný o niečo starším stavbám v okolí - románsko-gotickému kostolu v Kaplne či románskemu kostolu v Malženiciach (tu bol staviteľom Rád nemeckých rytierov).
- Nárožia lode inak tehlovej stavby boli spevnené opracovanými kamennými kvádrami.
- Povrchová úprava omietky medzi tehlami na niektorých miestach naznačuje, že stavba pôvodne nebola omietnutá (podobne ako v Kaplne).
- Z gotického obdobia sa zachovalo východné okno presbytéria s peknou kamennou kružbou, rebrová krížová klenba svätyne so zdobenými svorníkmi, ako aj kamenné pastofórium s výzdobou v podobe mníšky.
- Kostol a neďaleká fara boli pôsobiskom Jozefa Ignáca Bajzu, ktorý sa zaslúžil o rozšírenie kostola.
- Stredoveké stavby sa nachádzajú aj v okolitých obciach Špačince a Dechtice.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Od roku 2013 sa realizuje obnova celého areálu, v rámci ktorej bolo upravené aj okolie stavby. Fasády boli dokončené na jeseň 2015. Navštívili sme ho v auguste a decembri 2014 a v októbri 2015.

Bohoslužby: v nedeľu o 7.00 a 11.00 hod.

Praktické informácie
Obec Dolné Dubové leží cca 15 kilometrov severne od Trnavy. Kostol stojí v  obci pri hlavnej ceste v otvorenom areáli. Kontakt na farský úrad: 033/ 559 21 19.
GPS: 48.494006753, 17.606062889

Literatúra
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2617).

Web
- www.dolnedubove.sk/kostol-nanebovzatia-panny-marie

esteban

Za informácie a ochotu ďakujeme pánovi R. Kocánovi

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu