Cena Fénix 2016 smeruje do Nitrianskej Blatnice a Roštára

Hneď dve ceny Fénix za príkladnú obnovu kultúrnej pamiatky v roku 2016 sa týkajú stredovekých kostolíkov. Víťazi 12 . ročníka celoštátnej súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2016 boli vyhlásení včera 27. novembra 2017.

Ministerstvo kultúry SR včera počas slávnostného večera ocenilo obec Nitrianska Blatnica za komplexnú obnovu tamojšej predrománskej Rotundy sv. Juraja a zbor Evanjelickej cirkvi a.v. v Roštári za reštaurovanie oltára v miestnom ranogotickom kostole.

So stredovekou sakrálnou architektúrou je spojené aj vyhodnotenie 4. ročníka internetového hlasovania o   Najkrajšiu obnovenú pamiatku. Túto cenu získala  farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v šarišskej obci Bystré za komplexnú obnovu a reštaurovanie sochárskej výzdoby oltára Korunovania Panny Márie z gotického farského Kostola sv. Urbana postaveného niekedy v 14. storočí.

Súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR, SPP a Nadácia SPP. Jej poslaním je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska. Partnerom súťaže je Združenie historických miest a obcí SR.

esteban

Zdroj: http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=1036.
 

Rubrika: Aktuality