V Sielnici finišujú s úpravou areálu zaniknutého kostola

Ešte do konca roka by mohli v Sielnici (okr. Zvolen) dokončiť úpravu areálu pri kostole, vrátane prezentácie zaniknutého ranogotického chrámu. Základy stavby z konca 13. storočia odkryli na jar v tomto roku.

Archeologický výskum stredovekého kostola, ktorý zbúrali začiatkom 40. rokov 20. storočia, priniesol zaujímavý objav staršej svätyne polygonálneho pôdorysu, ktorá predchádzala väčšiemu kvadratickému presbytériu. Najstarší sielnický kostol sa tak podľa všetkého podobal na dodnes zachovanú stavbu v susednom Sliači

V rámci úpravy celého areálu pred kostolom sa pristúpilo k vyznačeniu pôdorysu zaniknutého chrámu kamennou dlažbou. Prvá stavebná etapa v podobe neveľkého jednolodia s polygonálnou svätyňou je odlíšená inou farbou dlažby. 

Obec Sielnica sa prvýkrát spomína v roku 1250 a v roku 1288 prešla do vlastníctva premonštrátov z Kláštora pod Znievom. V roku 1943 bol vysvätený súčasný kostol s opačnou orientáciou. Zo stredovekej stavby bola zachovaná iba západná veža, dnes na východnej strane chrámu, a časť architektonických detailov.

esteban

Za ochotu ďakujeme pánovi farárovi Mariánovi Gregorovi.

Rubrika: Aktuality