Ružindol

Až do roku 1890 stál v obci stredoveký kostolík postavený možno ešte v 13. storočí. Pri rozsiahlej prestavbe bola zbúraná stará svätyňa a na jej mieste postavili novú omnoho väčšiu loď a zjednotili fasády.

Vznik kostolíka sa kladie tradične do roku 1215, toto datovanie však zatiaľ nie je nijako podložené. Postavili ho ako typické tehlové jednolodie so západnou predstavanou vežou.

Počas nepokojných čias pred rokom 1621 bola stavba značne poškodená, obnovy sa dočkala v roku 1634. Ďalšie práce sa realizovali aj v rokoch 1740 - 41.

Súčasnú podobu dostal kostol pri rozsiahlej prestavbe v roku 1890. Vtedy zbúrali pôvodnú východnú svätyňu a na jej mieste postavili veľkú loď. Orientácia kostola sa tak otočila a z pôvodnej lode sa stalo presbytérium.

V roku 2014 miestna farnosť Rímskokatolíckej cirkvi získala dotáciu z Ministerstva kultúry SR na realizáciu architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu, ktorý by mal odpovedať aj na otázku, kedy bol postavený pôvodný stredoveký kostolík a aký bol jeho architektonický vývoj v nasledujúcim storočiach.

V súčasnosti vidieť v sondách odkryté časti gotického portálu na západnej strane veže a dve zamurované, sčasti prekrývajúce sa kruhové okná na pravej strane východnej steny lode. Ďalšie zamurované okno bolo zachytené aj na severnej stene lode.

GPS: 48.369728714, 17.49317944

Zdroje:
- Súpis pamiatok na Slovensku III. Obzor pre SÚPSOP, Bratislava 1969.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4019).
- www.fara-ruzindol.sk/
- FB stránka farnosti
- http://web.ruzindol.sk/

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu