Vo Vranove nad Topľou chcú prezentovať najstarší kostol

Najstarší kostol vo Vranove nad Topľou sa dočká prezentácie. Mestské zastupiteľstvo 5. októbra 2017 schválilo zámer zrealizovať tretiu etapu urbanisticko-architektonickej úpravy centra mesta. Odhadované náklady predstavujú približne 950 000 eur.

Úpravy sa týkajú najmä pamätníka SNP s navrhovanou upravenou plochou v centrálnej časti územia a práve "symbolickej náznakovej rekonštrukcie obrysu kostola" v parčíku pri tomto pamätníku.

Kostol postavili zrejme okolo polovice 13. storočia ako pomerne veľkú stavbu s pozdĺžnou loďou, kvadratickým presbytériom a severnou sakristiou. Šírka lode v interiéri bola 13,5 metra, šírka svätyne 6,5 metra.

Chrám, ktorého sa zrejme týka zápis v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 – 37, bol pravdepodobne zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi, neskôr bolo patrocínium zmenené na sv. Štefana kráľa. V roku 1559 kostol začali využívať kalvíni a v roku 1575 sa tu vydávala neskoršia čachtická pani Alžbeta Báthoryová za Františka Nádašdyho.

V júni 1773 konštatuje kanonická vizitácia, že kostol je úplne opustený a bez strechy. Stojaci objekt v opevnenom areáli zachytáva ešte aj vojenské mapovanie z rokov 1769 – 1785. Po zániku kostola bola priamo cez jeho loď vedená cesta (dnešné Námestie slobody) a neskôr i mestská zástavba.

Zdroj:
- http://www.vranov.sk/Samosprava/Zasadnutia-uznesenia-zapisnice-MsZ/Uznes...

esteban
 

Rubrika: Aktuality