Obnova románskeho kostola v Krušovciach v roku 2017

Komplexná obnova románskeho Kostola Narodenia Panny Márie v Krušovciach pokračuje v roku 2017 štvrtou etapou. Miestna farnosť Rímskokatolíckej cirkvi získala na tento účel aj dotáciu z MK SR vo výške 19 000 eur.

V predchádzajúcom období boli odstránené novodobé cementové omietky, ktoré boli príčinou vlhnutia stien.S týmto problémom by malo pomôcť aj odvlhčenie základov stavby, ktoré je spojené s archeologickým výskumom.

Práce sa tento rok sústredili už aj na obnovu exteriéru východnej apsidy a pristavanej južnej sakristie. Zámerom obnovy je prezentovať takmer celý exteriér tak, ako vyzeral po barokovej prestavbe, čo si vyžiada aj nanesenie napodobeniny dobovej omietky.

V románskej podobe by mala byť prezentovaná severná strana kostola, kde sa nachádza šesť v súčasnosti zamurovaných štrbinových okien (jedno z nich na západnej strane je sondážne odkryté), zvyšky osekaných lizén i klasové murivo - opus spicatum (severná stena severnej veže). Gotickú etapu by malo pripomínať plánované odkrytie jedného okna na južnej stene lode.

Zdroj: https://mytopolcany.sme.sk/c/20515965/kostolik-sa-vrati-do-barokovej-pod...

esteban

Rubrika: Aktuality