Nové románske kostolíky na obzore

Geofyzikálne výskumy realizované v posledných rokoch Jánom Tirpákom priniesli objavy viacerých dosiaľ neznámych kostolíkov, ktoré môžu rozšíriť okruh románskych stavieb. Definitívne potvrdenie pôvodu i podoby však môže priniesť až archeologický výskum. 

- Betlanovce (poloha Koscilek) - na mieste zaniknutej stredovekej osady pri obci Betlanovce boli zachytené zvyšky zaniknutého kostolíka v ohradenom areáli, pričom by malo ísť o jednolodie s polkruhovou apsidou, severnou sakristiou a západnou vežou

- Branč - v interiéri Kostola Navštívenia Panny Márie boli objavené zvyšky staršej stavby, vrátane polkruhovej apsidy, základový pás muriva medzi apsidou a loďou, ako aj zaniknutej sakristie a kaplnky na severnej strane.

- Horný Jatov - juhovýchodne od obce boli na základe povrchového prieskumu objavené zvyšky sakrálnej stavby identifikované predbežne ako jednoloďový kostol s kvadratickou svätyňou a severnou sakristiou.

- Klížske Hradište - vo farskej záhrade boli zachytené zvyšky kláštora z románskeho obdobia, vrátane kostola, ktorý by mal byť umiestnený v severovýchodnej časti kláštora.

- Modra-Kráľová - v centre mestskej časti Kráľová bola preskúmaná lokalita zaniknutej stavby, ktorá by mala mať podobu jednolodia s polkruhovou apsidou a západnou vežou.

- Ondrejovce (poloha And) - na mieste zaniknutej stredovekej dediny bola zachytená lokalita Kostola sv. Martina, ktorý by na základe geofyzikálneho prieskumu mal mať podobu dlhého jednolodia s polkruhovou apsidou.

- Palárikovo (poloha Čontoška) - na mieste archeologického výskumu z roku 1971, ktorý zachytil časti muriva bolo uskutočnené meranie, ktoré prinieslo objav zvyškov zaniknutej stavby v predpokladanej podobe jednolodia s kvadratickou svätyňou.

- Semerovo - na mieste súčasného barokového kostola sa podarilo zachytiť zvyšky muriva zaniknutého Kostola sv. Michala, ktorý by mal mať podobu jednolodia s polygonálnou svätyňou a južnou sakristiou.

- Senec- Svätý Martin - geofyzikálnym výskumom sa podarilo zachytiť zvyšky muriva Kostola sv. Martina, ktorý zrejme stál v zaniknutej obci Doľany spomínanej už v roku 1310.

Zdroj:
- Tirpák, J.:
Stredoveká sakrálna architektúra vo svetle archeogeofyzikálneho výskumu na Slovensku II. diel. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2016.

esteban

Rubrika: Aktuality