Októbrová žatva

V októbri 2017 sme navštívili a nafotili kostolíky v týchto lokalitách:

- Bernolákovo (x-tá návšteva)
- Šámot (x-tá návšteva)
- Bánovce nad Bebravou (2. návšteva)
- Bánovce nad Bebravou-Biskupice (2. návšteva)
- Haláčovce-Otrhánky (2. návšteva)
- Malá Hradná (1. návšteva)
- Bobot (2. návšteva)
- Motešice-Dolné Motešice (2. návšteva)
- Hradište (5. návšteva)
- Čereňany (1. návšteva)
- Diviaky nad Nitricou (2. návšteva)
- Dražovce (x-tá návšteva)
- Čakajovce (1. návšteva)
- Kuzmice-Vítkovce (2. návšteva)
- Blesovce (1. návšteva)
- Krušovce (4. návšteva)

esteban

Rubrika: Aktuality