Rotunda bola, je a zostane mojou srdcovkou

Rozhovor s pani Jarmilou Pauerovou z Dechtíc, ktorá sa dlhé roky starala o tamojšiu románsku rotundu a sprevádzala turistov.

Vybavíte si na svoju najstaršiu spomienku, ktorá sa Vám viaže s rotundou?
- Moja najstaršia spomienka siaha do môjho detstva. Keď som začala chodiť do školy, počas pekného počasia sme hodinu náboženstva mali pri našom "hornom kostolíku", pri našej Rotunde. Vodili nás tam pan dekan Kottvan. Boli to krásne detské roky a hodiny náboženstva boli zaujímavejšie. Sú to všetko spomienky staré už 60 rokov.

Kostoly sprevádzajú ľudí na celej ich ceste životom, akú úlohu zohrávala rotunda vo Vašom živote?
- Rotunda bola pre mňa vždy ako horný kostolík. Že je to rotunda a k tomu nezvyčajná, sme sa dozvedeli v škole na hodine dejepisu. Bolo to niečo nové - zaujímavejšie a povedala by som, že honosnejšie, lebo takýchto kostolov v Európe veľa nie je.
Chodili sme sem na sväté omše na sviatok Všetkých svätých a Dušičky. Postupne sa Rotunda stala mojou srdcovkou s veľkým „S“. Bola a som hrdá Dechtičanka, som rada, že máme v okolí veľa historických pamiatok, z ktorých Rotunda je pre mňa absolútna jednotka.

Dechtická rotunda je významnou a navštevovanou pamiatkou, z ktorých rôznych krajín ste sprevádzali návštevníkov? Zaujala ich?
- V roku 1993 som začala robiť správkyňu Domu smútku na našom cintoríne. Keďže pri pohreboch sa zvoní, mala som kľúče od Rotundy, a tak som bola poverená sprevádzať turistov, ak prejavili záujem. Nešlo iba o slovenských návštevníkov, boli tu zájazdy z Moravy, Čiech, Maďarska, Rakúska, aj Poliakov zopár prišlo. Najviac našu Rotundu navštevovali vysokoškolskí študenti, historici. Nafotené materiály a poznámky zo sprievodného slova použili vo svojich diplomových prácach. Študentov zaujal výklad o histórii rotundy, turisti kládli aj otázky a zaujímali sa tiež o pomníky na cintoríne. Počas sprevádzania som sa však aj ja dozvedela o Rotunde veľa zaujímavosti.

Nedávno rotunda dosť zásadným spôsobom zmenila svoju podobu. Aké bolo sledovať prácu reštaurátorov? Páči sa Vám jej súčasný vzhľad?
- Rotunda si vyžadovala radikálny reštaurátorský zákrok. Severná stena bola vo veľmi zlom stave. Jedného pekného dňa mi povedal starosta obce, že začínajú práce na rotunde. Potešila som sa, ale zároveň som sa obávala, ako to dopadne. Na moje prekvapenie, i keď reštaurátorské práce podla nás trvali dlho, výsledok je úžasný. Znova odkryté ďalšie fresky, ktoré veľmi oživili výzor rotundy, sú nádherné. Pri každej návšteve cintorína som navštívila aj tím reštaurátorov. Zaujímala ma ich práca.
Rotunda v tomto stave je veľmi krásna a zaujímavá. Bola, je a stále bude mojou srdcovou záležitosťou. Zdravotný stav mi nedovolí pokračovať v tejto práci, ale nezabudnem na roky, kedy som sa starala o prípravu slávnostných omší a rôznych pobožnosti pre piatich kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti. Boli to Vdp. Michal Mikuška (†), Mgr. Mario Bosy, Mgr. Daniel Vachan, ICDr. Radoslav Bazala a súčasný kňaz Mgr. Miroslav Kovač.

esteban

Rubrika: Aktuality