Vedecká konferencia o kostole v Turni nad Bodvou 29. až 30. septembra 2017

Gotický Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Turni nad Bodvou bude témou vedeckej konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 29. a 30. septembra 2017. Odborné podujatie s názvom Umelecké hodnoty Turnianskeho kostola sa uskutoční v priestoroch miestneho Kultúrneho domu, pričom otvorenie je naplánované na 9.30 h.

Na dvojdňovej konferencii s medzinárodnou účasťou vystúpia so svojimi príspevkami takí odborníci, ako sú historici umenia Mária Prokopp, Zsombor Jékely z Maďarska či archeológ Peter Tajkov, historik umenia Ján Krcho a reštaurátor Peter Gomboš, ktorí sa všetci podieľali na výskume a obnove kostola. Okrem hostiteľskej úlohy sa samostatným príspevkom o dejinách turnianskej farnosti bude prezentovať aj miestny pán farár Atilla Juhász. Celkovo je naplánovaných desať prednášok, prehliadka kostola i večerný koncert.
 
Organizátormi podujatia sú Rímskokatolícka cirkev, farnosť Turňa nad Bodvou, samospráva obce Turňa nad Bodvou a Generálny Konzulát Maďarska v Košiciach.

esteban

Za informácie ďakujeme pánovi Róbertovi Surovovcovi, poslancovi OZ v Turni nad Bodvou.

Rubrika: Aktuality