Oprava strechy ranogotického kostola v Ochtinej

Už druhý rok pokračuje oprava zastrešenia ranogotického kostola Evanjelickej cirkvi a. v. v Ochtinej. Drevené šindle i časti krovu si už vyžadovali výmenu. Práce nadväzujú na výskum krovov realizovaný v roku 2012.

V roku 2016 získal tamojší zbor ECAV na opravu z fondu Ministerstva kultúry SR dotáciu vo výške 19 000 eur a v tomto roku ďalších takmer 17 000 eur.

Vďaka týmto financiám i príspevku vlastníka sa zatiaľ podarilo vymeniť drevené šindle na streche nad presbytériom a severnou sakristiou, ako aj južnú polovicu strechy lode. Rovnako boli opravené poškodené časti krovu, ktorého najstaršie časti sú datované až do druhej polovice 14. storočia. Pokračovanie prác je závislé od získania dotácie z MK SR aj v budúcom roku.

esteban

Rubrika: Aktuality