Obnova románskeho kostola v Šaštíne-Strážach sa chýli ku koncu

Už na budúci mesiac by malo zmiznúť lešenie z veže Kostola sv. Alžbety v Šaštíne-Strážach. Rozsiahla obnova exteriéru románskeho chrámu sa tak blíži k svojmu úspešnému zavŕšeniu.

Aktuálne sa realizuje oprava oplechovania strechy barokovej veže a vežových hodín a tiež revízia hromozvodov. Reštaurovanie fasády veže na základe vykonaného výskumu sa uskutočnilo v období od augusta 2016 do mája 2017. Práce vykonáva kolektív reštaurátorov a firma restART s.r.o..

Po tejto oprave by sa mali zrealizovať stolárske práce, čiže výmena vstupných dverí do podvežia i do prvého podlažia veže, a tiež drevené schodisko naň. Osadenie týchto prvkov bude realizované až po demontáži lešenia.

V uplynulých rokoch boli na kostole zreštaurované fasády lode a svätyne kostola z prvej polovice 13. storočia, kde boli prezentované osekané zvyšky lizén a nadväzujúceho oblúčikového vlysu. Odkrytý bol tiež zamurovaný románsky portál a štrbinové okná. Nanovo bola postavená južná prístavba, znížená oproti pôvodnej.

esteban

Za informácie ďakujeme Mgr. art. Petrovi Šimonovi z firmy restART s.r.o..

Rubrika: Aktuality