Odkrytý kostol v Sielnici napokon len ranogotický

Z románskeho obdobia na ranogotické sa zmenilo datovanie nedávno odkrytých základov kostola v Sielnici. Odborníci, ktorí prišli posúdiť nález, poukázali na polygonálny tvar novoobjavenej staršej svätyne.

Základy gotického kostola odkryli pri súčasnom chráme v máji v rámci celkovej obnovy areálu. Stredovekú stavbu zbúrali len začiatkom 40. rokov 20. storočia a tak bola jeho podoba známa. Prekvapenie však prinieslo odkrytie staršej svätyne, ktorá bola pôvodne identifikovaná ako polkruhová apsida typická pre románske obdobie. Tým by sa vznik kostola v Sielnici posúval minimálne o niekoľko desaťročí hlbšie do minulosti.

Pri bližšom preskúmaní však odborníci došli k zisteniu, že objavená svätyňa nemá polkruhový ale polygonálny pôdorys, ktorý je už typickým znakom gotiky. Táto svätyňa bola následne po nie dlhom období nahradená novvým, rovno ukončeným presbytériom rovnakej šírky ako loď.

Stretávame sa tak s výnimočným prípadom, keď tvaroslovne vyspelejší polygonálny tvar (u nás sa presadzuje v širšom meradle až niekedy na prelome 13. a 14. storočia) bol nahradený starším kvadratickým, ktorý je u nás znakom ranej gotiky.

Za informácie ďakujeme pánovi farárovi Mariánovi Gregorovi.

Rubrika: Aktuality