Obnova veže kostola v Banskej Belej finišuje

Už približne o mesiac by mala byť dokončená veľká oprava zastrešenia veže pôvodne románskeho Kostola sv. Jána evanjelistu v Banskej Belej. Rekonštrukčné práce sa začali minulý rok.

Baroková strecha veže bola už dlhší čas v havarijnom stave a hrozil jej pád. Pri oprave sa ukázalo, že drevená konštrukcia bola silne napadnutá drevokazným hmyzom a tiež poškodená zatekajúcou vodou.

V súčasnosti je už dokončená rekonštrukcia barokovej cibule a jej pokrytie medeným plechom. Odborníci sa teraz sústredia na náročnú opravu lucerny.

Počas rekonštrukcie boli odobrané vzorky dreva na dendrologickú analýzu a v plechovej guli pod krížom - v makovici - bol objavený kovový tubus s listinou z roku 1761 informujúcou o výstavbe a oprave hornej časti veže v tomto období.

Kostol by potreboval aj opravu ďalších častí, v zlom stave je predovšetkým šindľové zastrešenie lode a svätyne, ktoré už dnes zateká. V prípade záujmu môžete pokračovanie obnovy chrámu podporiť príspevkom na účet farnosti.

esteban

Za informácie ďakujeme pánovi farárovi z Banskej Belej Tomášovi Štefinovi.

Rubrika: Aktuality