Stručne: komplexný výskum kalvínskeho kostola v Šamoríne

V románsko-gotickom kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi v Šamoríne sa v máji 2014 začal komplexný výskum. V súčasnosti (jún 2014) je odkryté tehlové murivo západnej fasády a veže.

V pláne sú okrem architektonicko-historického, umelecko-historického a reštaurátorského výskumu aj archeologický, dendrologický a archívny výskum.

Podieľajú a budú sa na nich podieľať napríklad doc. Vladimír Plekanec, Mgr. Ing. arch. Andrej Botek či PhDr. Mária Smoláková, CSc.. Výskum by mal priniesť odpovede na viaceré otázky architektonického vývoja stavby, ktorý dodnes nie je celkom ujasnený. Odborníci sa napríklad rozchádzajú v názore na najstaršiu podobu kostola, keď sa hovorí o jednoloďovej ale i trojloďovej bazilikálnej koncepcii.

esteban

Rubrika: Aktuality