V Rimavskej Bani reštaurujú drevený kazetový strop

Od minulého roku sa v evanjelickom kostole v obci Rimavská Baňa realizuje obnova dreveného stropu v lodi. Nadväzuje na predchádzajúci výskum z roku 2015. Práce realizujú reštaurátori Peter Gregvorek a Miroslav Janšto.

Obnovu si vyžiadal havarijný stav stropu z 18. storočia, ktorý bol napadnutý drevokazným hmyzom a miestami postihnutý hnilobou a vlhkosťou (vrátane nosných prvkov).

Výskum v roku 2015 zistil mieru značnú mieru narušenia drevnej hmoty samotného stropu. Popísal tiež použitú techniku jeho osadenia a výzdoby a pomohol identifikovať aj zvyšky staršej etapy tvorenej doskami s odlišnou výmaľbou.

V roku 2016 sa začalo s reštaurovaním. Ako prvé prišli na rad inventarizácia, fotografické zdokumentovanie stavu, označenie a presné grafické zakreslenie. Následne sa uskutočnila demontáž, kaziet a rámikov, hrubé očistenie od prachu a nánosov, ako aj odstránenie veľkého množstva kovaných klincov. Miesto demontovaného stropu bolo dočasne zaplentované.

Ďalšia etapa obnovy sa realizuje už v ateliéri a týka sa fixácie uvoľnených vrstiev polychrómie, celoplošného odstránenia sekundárnych nečistôt a tmavých stekaných depozitov i fľakov na originálnu vrstvu zo všetkých polychrómovaných plôch, pričom odstránené boli aj iné sekundárne zásahy – depozity červenej farby z výdrevy a vápenné stekance a zafŕkané miesta. V súčasnosti sa dokončujú uvedené práce a pamiatka sa pripravuje k petrifikácii a sanácii drevokazného hmyzu a húb.

esteban

Za informácie ďakujeme reštaurátorovi Petrovi Gregvorekovi.

Rubrika: Aktuality