Článok o georadarovom prieskume zaniknutých sakrálnych objektov vo farbe

Zaniknuté stredoveké sakrálne objekty v Dvoroch nad Žitavou, Semerove či Mojzesove sa podarilo lokalizovať geofyzikálnym prieskumom v období rokov 2012 - 2016 realizovaným v spolupráci KPÚ v Nitre a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Prehľad uskutočnených prieskumov priniesla Monument Revue č. 1/2016 v článku od Pavla Paterku a Jána Tirpáka Terénne a geofyzyzikálne prieskumy stredovekých sakrálnych objektov (str. 69 - 71).

S vedomím a povolením redakcie časopisu Monument revue a jeho autorov prinášame ako prílohu originálnu plnofarebnú verziu tohto článku, v ktorej lepšie vyznievajú nielen fotografie, ale predovšetkým georadarové rezy. Veríme, že pre viacerých z vás to bude prínosné.

esteban

Za pomoc ďakujeme autorom článku.

Rubrika: Aktuality
PrílohaVeľkosť
paterka-tirpak-2016.pdf7.28 MB