Bratislava má konečne románsky kostol

Hoci sa Bratislava môže pýšiť mnohými stredovekými pamiatkami od čias Veľkej Moravy až po neskorú gotiku, zachovaný románsky kostol medzi nimi až donedávna chýbal. Situácia sa zmenila v minulom roku, počas architektonicko-historického výskumu Kostola sv. Mikuláša v mestskej časti Podunajské Biskupice.

V doterajšej literatúre bol uvádzaný skôr ako ranogotická stavba z 13. storočia, hoci staršie pramene datovali vznik kostola do roku 1221. Podunajské Biskupice boli v stredoveku majetkom ostrihomského arcibiskupstva, čo dávalo oprávnený predpoklad, že tunajší chrám sa mohol vymykať spomedzi bežných vidieckych stavieb vznikajúcich v okolí Bratislavy v 13. storočí.

Tento predpoklad sa potvrdil pri výskume lode a veže kostola, keď boli sondami objavené zamurované románske okná nad emporou a vo východnej stene bočnej lode. To dokazuje, že celé trojlodie postavili ešte v románskom období.

Datovanie vzniku stavby spresnila analýza dreva z muriva veže a lode a určila ho na polovicu 12. storočia. Archeologický výskum navyše odkryl hroby datovateľné do obdobia 10. - 11. storočia, zvyšky súdobej sakrálnej stavby sa zatiaľ nepodarilo identifikovať.

Zaujímavé výsledky priniesol aj výskum v gotickom presbytériu. Reštaurátori odkryli nástenné maľby na stenách i klenbe datované do 40. rokov 14. storočia, podarilo sa zachytiť viacero stavebných etáp svätyne i niekoľko úrovní stredovekej dlažby. Výskum krovu potvrdil jeho vznik v neskorogotickom období a datoval ho na koniec 15. storočia.

Výskumné práce v kostole sa s podporou z Ministerstva kultúry SR začali realizovať už v roku 2015 a ukončené by mali byť v tomto roku.

Zdroj:
- Botek, A. - Erdélyi. R. - Pauliny, P. - Vachová, B.: Informácia o architektonicko-historickom výskume Kostola sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach.

esteban

Za informácie ďakujeme autorom výskumu.

Rubrika: Aktuality