Projekt Katarínka - letné tábory pre dobrovoľníkov 2017

Tábory sú súčasťou projektu záchrany ruín barokového kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej (odtiaľ názov Katarínka). Objekt sa nachádza v lesoch Malých Karpát 20 km severne od Trnavy neďaleko obcí Dechtice (do ktorej katastra kláštor patrí) a Naháč.

Záujemcovia sa môžu prihlasovať do jednej zo štyroch letných 2-týždňových družín v tomto roku (1. družinu tvorí prípravný tím):

- 7. júl – 20. júl 2017 (Druhá družina, prihlasovanie ukončené, prihlásiť sa dá už len ako náhradníci)
- 19. júl – 1. august 2017 (Tretia družina, prihlasovanie ukončené, prihlásiť sa dá už len ako náhradníci)
- 31. júl – 13. august 2017 (Štvrtá družina, prihlasovanie otvorené už len pre junákov, devy sa môžu prihlásiť už len ako náhradníčky)
- 12. august – 25. august 2017 (Piata družina, prihlasovanie otvorené už len pre junákov, devy sa môžu prihlásiť už len ako náhradníčky)

Prihlásiť sa môžete na internetovej stránke vyplnením online formuláru. Tábory sú určené pre mladých ľudí vo veku od 17 rokov z celého Slovenska (dobrovoľníkov bez nároku na finančnú odmenu).

Projekt KATARÍNKA organizuje o.z. Katarínka a Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže pre (nielen veriacich) mladých z celého Slovenska v spolupráci s Pamiatkovým úradom Trnava, Obecným úradom Dechtice, podnikom Lesy SR - o.z. Smolenice, Vlastivedným múzeom v Hlohovci, Západoslovenským múzeom v Trnave (predtým s Archeologickým ústavom SAV v Nitre) a Rehoľou menších bratov františkánov.

Cieľom projektu je
- záchrana ruín pred zrútením a zakonzervovanie múrov, komplexný archeologický, historický, pamiatkový aj geofyzikálny výskum,
- vyčistenie a udržiavanie areálu kláštora i celej okolitej prírodnej rezervácie Katarína (rušenie ohnísk, poriadok, náučný chodník...),
- dať mladým ľuďom šancu prežiť mimo civilizácie dva týždne na ktoré nikdy nezabudnú a obohatia ich,
- dokázať, že z nadšenia, odhodlania a dobrovoľníckej práce mladých ľudí sa dá účinne zachrániť vzácna kultúrna pamiatka.

esteban

Rubrika: Aktuality