Genius loci (strana 2)

Lekcia poznania (o kostolíku v Kline nad Bodrogom)

V podstate som vôbec netušila, kam vlastne mierime. Tak ako som netušila, akú lekciu poznania má pre mňa malý kostolík nachystanú.

O cene námahy (aj o kostolíku v Jalšovom)

Ale už počas tohto výstupu som vedela, že to bude jazda mojej porážky.Ten zarážajúci pocit udrel v plnej sile. Sile, ktorá by bola schopná mipodlomiť kolená, len čo sme vystúpili z auta.

Múry okolo nás (o kostolíku v Zolnej)

Bol to pekný pohľad na pekný kostolík. Zaujal už z diaľky. Vybehla somprístupovou cestičkou a so zdvihnutou hlavou podrobovala jeho múrydôkladným prieskumom.

Nie väčšie ako pieskovisko (aj o zaniknutom kostolíku na Devíne)

Pre mňa bol a stále je každý vstup do kostola ako dôverná návšteva. No čím okázalejšie boli priestory, ktoré ma prijímali, tým zložitejšie bolo pre mňa nájsť v nich hostiteľa.

Poznaj sám seba (o kostolíku v Čečejovciach)

Jedno malé zamyslenie a otrasenie mojim presvedčením mipriniesla i návšteva kostolíka v dedinke Čečejovce. Možno i preto, žebola práve Biela sobota.

Neviditeľné rany duše (o kostolíku v Štvrtku na Ostrove)

Na malom múriku v blízkosti tohto kostola som totiž zažila niečo, k čomu pôstne obdobie priam vyzýva.

Krížová cesta človeka (o kostolíku v Trstíne)

Bola to moja vlastná krížová cesta, ktorou som si musela prejsť, kým sami z nanútenej pobožnosti stala kompasom ukazujúcim smer. Radcom adôverníkom. Kým som pochopila jej silu, poslanie, odkaz.

Jeden kostol a jeden kňaz (o kostolíku v Hranovnici)

Je viac než pravdepodobné, že by sme kostolíku v Hranovnici nikdy nevenovali toľko pozornosti, keby nebolo človeka, ktorý nás k návšteve motivoval.

Injekcia pokoja (o kostolíku v Podolínci)

Utiahla som sa do závetria jej múrov, dotkla sa ich a pomaly klesla na kolená. Na pár chvíľ som na nič nemyslela.

Sila malej kvapky... (o kostolíku v Kšinnej)

Vybrali sme sa tam na výlet práve kvôli tomuto kostolíku, ktorý stráži dedinku z malého návršia. Je to statočný kostol.