Aktuality (strana 8)

Prihlasovanie pamiatok potrebujúcich obnovu do programu Nadácie VÚB

Do 15. marca 2019 je možné prihlásiť do programu Nadácie VÚB s názvom Poklady Slovenska pamiatku, ktorá si podľa vás zaslúži obnovu.

Nová publikácia o gotických nástenných maľbách v Želiezovciach

Spolu 168 strán, vrátane 15-stranovej obrazovej prílohy, prináša najnovšia publikácia venovaná gotickým nástenných maľbám v Kostole sv. Jakuba staršieho v Želiezovciach z pera maďarskej historičky umenia Krisztiny Ilkó.

Archeologický výskum v ranogotickom kostole v Starej Ľubovni

Murivo ranogotickej stavby, viacero krýpt i hypotetické zvyšky základov ešte staršej stavebnej fázy objavili počas archeologického výskumu Kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni.

Evanjelický kostol v Devičanoch postavili už v období gotiky

Evanjelický kostol v obci Devičany postavili už v gotickom období a časť z pôvodnej stavby sa zachovala až dodnes. Pritom donedávna bol považovaný za barokovo-klasicistický objekt z roku 1776.

K obnove neskororománskeho kostola v Holiciach

V minulom roku sa začala rozsiahla obnova neskororománskeho Kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach spred polovice 13. storočia.

Geofyzikálny prieskum kaplnky románskeho pôvodu v Jasovej

V roku 2016 uskutočnil Doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc. geofyzikálny prieskum Kaplnky sv. Michala v Jasovej, ktorej počiatky siahajú ešte do románskeho obdobia.

Geofyzikálny prieskum potvrdil polkruhovú apsidu kostolíka v Hedi

Románsky kostolík v Čiernom Brode-Hedi mal podobu jednoloďovej stavby s mierne pretiahnutou polkruhovou apsidou.

Obnova románskeho kostolíka v Šámote v roku 2018

Aj v minulom roku úspešne napredovala komplexná obnova románskeho kostolíka v Šámote. Realizované práce na pamiatke datovanej do začiatku druhej polovice 13. storočia sa týkali strechy stavby.

Dve percentá z daní na záchranu kostolíkov v roku 2019

Ak vám nie je ľahostajný osud stredovekých kostolíkov, môžete opäť prispieť k ich záchrane aj poukázaním dvoch, za istých okolností aj troch percent z dane.

Kostol v Novej Lehote ukrýval gotické jadro

Kostol sv. Mikuláša v Novej Lehote (dnes časť Handlovej) je po nedávnom výskume už oficiálne stredovekou stavbou. Doteraz sa považoval len za barokový objekt postavený na základoch gotického chrámu.