Aktuality (strana 61)

Najčítanejšie články - druhý štvrťrok 2011

Najčítanejšie články na Apsida.sk za obdobie mesiacov apríl až jún 2011.

Júnová žatva

V júni 2011 sa nám podarilo navštíviť a nafotiť kostolíky v týchto lokalitách...

Stručne: Cyrilometodská púť v Devíne 5. júla 2011

V románsko-gotickom Kostole sv. Kríža v Devíne sa v utorok 5. júla 2011 uskutoční Cyrilometodská púť "Pramene života".

Stručne: národná púť na Ducové-Kostolec 5. júla 2011

Na sviatok sv. Cyrila a Metoda 5. júla 2011 sa uskutoční tradičná národná púť k veľkomoravskej rotunde na hradisku z. 9. - 10. storočia na Kostolci pri Ducovom.

Stručne: seminár "Nitra v stredoveku" 4. júla 2011

V pondelok 4. júla 2011 sa v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre uskutoční seminár pri príležitosti 900. rokov od vydania zoborskej listiny v roku 1111 s názvom Nitra v stredoveku.

Stručne: obnova chrámu v Kostoľanoch pod Tribečom pokračuje

Obnova predrománskeho kostolíkav obci Kostoľany pod Tribečom pokračuje aj v tomto roku. Vzhľad kostolíka a jeho okolia sa podstatne zmenil v marci 2011, keď boli vyrúbané dve lipy a jeden smrek stojace pár metrov južne od objektu.

Stručne: gotické fresky v kostolíku v Henckovciach

Sondy v roku 2010 potvrdili prítomnosť gotických nástenných malieb v kostolíku v Henckovciach. Rozsah a mieru ich zachovania však ukáže až podrobnejší výskum, s ktorým sa ráta v najbližších rokoch.

Stručne: stredoveký pôvod kostola v obci Výčapy-Opatovce

Najneskôr do prvej polovice 14. storočia boli datované časti tehlového muriva a kamenných základov Kostola Všetkých svätých v obci Výčapy-Opatovce. Donedávna bol pritom pokladaný za neskorogotickú stavbu zo 16. storočia.

Májová žatva

V máji 2011 sa nám podarilo navštíviť a nafotiť tieto kostolíky...

Noc kostolov 2011 - Naše tipy

V piatok 27. mája 2011 sa prvýkrát na Slovensku vo väčšom rozsahu uskutoční Noc kostolov. Na Apsida.sk vám prinášame niekoľko tipov na kostolíky, ktoré sa rozhodne oplatí navštíviť počas tejto akcie.