Aktuality (strana 58)

Marcová žatva

V marci 2012 sa nám podarilo navštíviť a nafotiť kostolíky v týchto lokalitách...

Najčítanejšie články - prvý štvrťrok 2012

Najčítanejšie články na Apsida.sk za obdobie mesiacov január až marec 2012.

O zviditeľňovaní neviditeľného

Rozhovor s Miroslavom Terrayom, majiteľom firmy zaoberajúcej sa georadarovým prieskumom

Dve percentá z dane na pomoc kostolíkom 2012

Ak vám nie je ľahostajný osud stredovekých kostolíkov, môžete prispieť k ich záchrane aj poukázaním dvoch percent z dane.

Februárová žatva

Vo februári 2012 sa nám podarilo nafotiť kostoly v týchto lokalitách...

Stručne: objav románskeho okna v Turni nad Bodvou

Prebiehajúci výskum rímskokatolíckeho Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Turni nad Bodvou priniesol prekvapivý objav románskeho okna na južnej stene lode.

Stručne: prípravy Noci kostolov 2012 sa rozbiehajú

V poradí 2. ročník Noci kostolov na Slovensku sa uskutoční v piatok 1. júna 2012 v čase od 18.00 do 24.00 hod. Do projektu sa už prihlásili prvé kostoly.

Stručne: záchrana zvyškov kostolíka pod hradom Lednica by mala pokračovať

V roku 2012 by mala pokračovať záchrana základov ranogotického kostolíka z 13. storočia pod hradom Lednica.

Januárová žatva

V mesiaci január 2012 sa nám podarilo navštíviť a nafotiť kostolíky v týchto lokalitách...

Stručne: nádej pre kostolík v Zacharovciach

Chátrajúcemu kostolíku v Zacharovciach z 15. storočia svitla nádej. Koncom minulého roka prešiel oficiálne do vlastníctva obce.