Encyklopédia stredovekých kostolíkov na Slovensku

Hnanice (ČR)

Južne od Znojma, tesne pri hraniciach s Rakúskom, nájdeme v obci Hnanice gotický Kostol sv. Wolfganga veľmi nezvyčajného vzhľadu.

Gánovce

Jednoduchá ranogotická stavba z druhej polovice 13. storočia sa môže pochváliť aj sčasti zachovanou stredovekou freskovou výzdobou.

Ďačov

Gréckokatolícky Kostol sv. Michala archanjela z obdobia okolo roku 1300 patrí medzi neveľký počet stredovekých stavieb patriacej tejto cirkvi.

Krušovce

Monumentálny dvojvežový kostol z 13. storočia nad kaštieľom skrýva pod barokovou fasádou a nad barokovou klenbou románske jadro, bohaté architektonické detaily a kvalitné gotické fresky.

Kopernica

V obci Kopernica stojí dodnes gotický Kostol sv. Martina datovaný do 14. storočia, po prestavbách v 18. a 20. storočí bola však stredoveká podoba do veľkej miery potlačená.

Poprad-Stojany

V roku 1983 odkryli Michal Slivka a František Javorský pri archeologickom výskume zvyšky stredovekej rotundy v poli na východnom okraji mesta Popradu. Išlo o stavbu patriacu zaniknutej dedine Stojany.

Hontianska Vrbica

Gotický kostol v areáli staršieho opevneného sídla postavili na mieste len nedávno objaveného románskeho chrámu z konca 12. storočia.

Šamorín

Kostol predstavuje najhodnotnejšiu a podľa najnovšieho výskumu aj najstaršiu stredovekú sakrálnu stavbu na Žitnom ostrove, v ktorej sa prepája románsky a gotický sloh.

Vyškovce

Ešte v druhej polovici 19. storočia stál v obci Vyškovce gotický Kostol sv. Michala. V uvedenom období ho zbúrali a nahradili v roku 1901 novostavbou v historizujúcom slohu.

Haláčovce-Otrhánky

Kostolík postavili v areáli opevnenej dediny pri významnej ceste spájajúcej stredné Považie a hornú Nitru najneskôr v polovici 12. storočia.